6 MAART 2021

Onze Privacy Policy

Jouw privacy is voor De Keuken van Hoef en Haag van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.dekeukenvanhoefenhaag.nl allemaal doen met informatie die we over je te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact met ons op.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Je persoonsgegevens worden onder geen enkele andere voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen verstrekt, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Onze website is voorzien van sociale media-knoppen. Deze knoppen worden gebruikt door de aanbieders van deze services om je persoonlijke gegevens te verzamelen. Onze website is voorzien van sociale media-knoppen. Deze knoppen worden gebruikt door de aanbieders van deze services om je persoonlijke gegevens te verzamelen.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

 

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jouw hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

het laten corrigeren van fouten

het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

intrekken van toestemming

bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

De Keuken van Hoef en Haag
info@dekeukenvanhoefenhaag.com